Miesto práce:

Bratislava

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Finančné ohodnotenie:

od 1 100 € mesačne
+ ďalšie príplatky a benefity

Popis práce

 • Vykonávať dohľad nad verejným – poriadkom v meste
 • Chrániť život, zdravie a majetok občanov
 • Chrániť životné prostredie v meste
 • Dohliadať na mladistvých, aby nepožívali alkohol
 • Zabezpečiť, aby sa Bratislavčania a ostatní návštevníci cítili bezpečne

Zodpovednosti

 • Dodržiavať zákony vo svojej činnosti
 • Dodržiavať nestrannosť a vysoký morálny profil
 • Zvyšovať svoje profesijné znalosti a zručnosti
 • Byť platným členom celého kolektívu
 • Budovať dobré meno Mestskej polície Bratislava

Prihlasovanie sa do kurzu odbornej spôsobilosti je dočasne pozastavené

V súčasnosti Mestská polícia Bratislava neotvára kurz odbornej spôsobilosti. O ďalšom nábore nových mestských policajtiek a policajtov budeme včas informovať na webe msp.bratislava.sk alebo na našich sociálnych sieťach.

V prípade, ak už spĺňate podmienky pre prijatie do mestskej polície, môžete svoj životopis poslať na e-mailovú adresu [email protected]

Prijímací proces

 • odoslanie žiadosti uchádzačom na MsP
 • kontaktovanie uchádzača personálnym oddelením MsP
 • zaslanie informačného listu a dotazníka uchádzačovi
 • pozvanie na osobný pohovor / výberové konanie (tu uchádzač predloží potrebné doklady, dotazník a pod.)
 • absolvovanie písomného preskúšania zo SJL (test + diktát)
 • po úspešnom absolvovaní SJL preverenie fyzickej zdatnosti (FZ) a psychodiagnostické vyšetrenie (PDV)
 • po úspešnom absolvovaní FZ a PDV prijatie do pracovného pomeru
 • v prípade ak nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti (OS), odborná príprava v školiacom centre mestskej polície v Bratislave (3 mesiace, plat 720 Eur brutto) a po úspešnom zložení záverečnej skúšky odbornej spôsobilosti zaradenie na konkrétny útvar (s min. platom od 900 Eur brutto plus príplatky)
 • v prípade ak uchádzač, ktorý spĺňa podmienky OS, t.j. nemusí absolvovať odbornú prípravu, je rovno zaradený na konkrétny útvar MsP (s min. nástupným platom od 900 Eur brutto plus príplatky)

Prijímací proces

 • odoslanie žiadosti uchádzačom na MsP
 • kontaktovanie uchádzača personálnym oddelením MsP
 • zaslanie informačného listu a dotazníka uchádzačovi
 • pozvanie na osobný pohovor / výberové konanie (tu uchádzač predloží potrebné doklady, dotazník a pod.)
 • absolvovanie písomného preskúšania zo SJL (test + diktát)
 • po úspešnom absolvovaní SJL preverenie fyzickej zdatnosti (FZ) a psychodiagnostické vyšetrenie (PDV)
 • po úspešnom absolvovaní FZ a PDV prijatie do pracovného pomeru
 • v prípade ak nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti (OS), odborná príprava v školiacom centre mestskej polície v Bratislave (3 mesiace, plat 720 Eur brutto) a po úspešnom zložení záverečnej skúšky odbornej spôsobilosti zaradenie na konkrétny útvar (s min. platom od 900 Eur brutto plus príplatky)
 • v prípade ak uchádzač, ktorý spĺňa podmienky OS, t.j. nemusí absolvovať odbornú prípravu, je rovno zaradený na konkrétny útvar MsP (s min. nástupným platom od 900 Eur brutto plus príplatky)

Benefity

 • náborový príspevok vo výške 2000,-€ (vyplácaný priebežne)
 • príspevok na bývanie až do výšky 100,- €/mesačne
 • cestovný lístok na MHD zadarmo
 • možnosť udelenia výkonnostnej odmeny
 • príplatky za vedenie služobného motorového vozidla
 • zamestnanecká výhoda – predĺžená dovolenka o 7 kalendárnych dní v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • vernostná odmena
 • jubilejná odmena
 • príplatok za zmennosť
 • možnosť ubytovania v ubytovacích zariadeniach MsP
 • príspevok na stravovanie vo forme platobnej karty (aj počas dovolenky)
 • možnosť získania výkonnostných príplatkov (v závislosti od splnenia kritérií podľa hodnotiaceho systému)
 • balík ďalších benefitov (napr. príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl, aktivačný príspevok pri získaní VŠ v odbore bezpečnostná služba – I. stupeň 250,- €, – II. stupeň – 500,- €, možnosť využitia MultiSport karty,…)
 • náborový príspevok vo výške 2000,-€ (vyplácaný priebežne)
 • príspevok na bývanie až do výšky 100,- €/mesačne
 • cestovný lístok na MHD zadarmo
 • možnosť udelenia výkonnostnej odmeny
 • príplatky za vedenie služobného motorového vozidla
 • zamestnanecká výhoda – predĺžená dovolenka o 7 kalendárnych dní v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • vernostná odmena
 • jubilejná odmena
 • príplatok za zmennosť
 • možnosť ubytovania v ubytovacích zariadeniach MsP
 • príspevok na stravovanie vo forme platobnej karty (aj počas dovolenky)
 • možnosť získania výkonnostných príplatkov (v závislosti od splnenia kritérií podľa hodnotiaceho systému)
 • balík ďalších benefitov (napr. príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl, aktivačný príspevok pri získaní VŠ v odbore bezpečnostná služba – I. stupeň 250,- €, – II. stupeň – 500,- €, možnosť využitia MultiSport karty,…)

V súčasnosti neotvárame kurz odbornej prípravy pre nových študentov. Ale môžeš nám nechať svoje kontaktné informácie a keď tak spravíme, ozveme sa ti.

Zaškrtni požadované podmienky a nechaj nám kontakt, prostredníctvom ktorého sa ti ozveme.

  Vek minimálne 21 rokov
  Dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
  Bezúhonnosť
  Zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
  Znalosť úradného jazyka slovom a písmom

  Spracovanie osobných údajov
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Chceš vedieť viac o práci mestskej polície?

  Navštív našu stránku, na ktorej pravidelne pridávame novinky a zaujímavosti z našej činnosti.

  Chceš vedieť viac o práci mestskej polície?

  Navštív našu stránku, na ktorej pravidelne pridávame novinky a zaujímavosti z našej činnosti.