Miesto práce:

Bratislava

Druh pracovného pomeru:

plný úväzok

Finančné ohodnotenie:

od 1 100 € mesačne
+ ďalšie príplatky a benefity

Popis práce

 • Vykonávať dohľad nad verejným – poriadkom v meste
 • Chrániť život, zdravie a majetok občanov
 • Chrániť životné prostredie v meste
 • Dohliadať na mladistvých, aby nepožívali alkohol
 • Zabezpečiť, aby sa Bratislavčania a ostatní návštevníci cítili bezpečne

Zodpovednosti

 • Dodržiavať zákony vo svojej činnosti
 • Dodržiavať nestrannosť a vysoký morálny profil
 • Zvyšovať svoje profesijné znalosti a zručnosti
 • Byť platným členom celého kolektívu
 • Budovať dobré meno Mestskej polície Bratislava

V súčasnosti nie je otvorené prihlasovanie sa do kurzu odbornej spôsobilosti

Mestská polícia Bratislava nemá momentálne otvorené prihlasovanie sa do kurzu odbornej spôsobilosti. Najbližší kurz plánujeme spustiť v januári 2024. O výberovom konaní budeme informovať na webovej stránke msp.bratislava.sk a na našich sociálnych sieťach približne od 15. októbra 2023.

V prípade, ak už spĺňate podmienky pre prijatie do mestskej polície, môžete svoj životopis poslať na e-mailovú adresu [email protected]

Prijímací proces

 • odoslanie žiadosti uchádzačom na MsP
 • kontaktovanie uchádzača personálnym oddelením MsP
 • zaslanie informačného listu a dotazníka uchádzačovi
 • pozvanie na osobný pohovor / výberové konanie (tu uchádzač predloží potrebné doklady, dotazník a pod.)
 • absolvovanie písomného preskúšania zo SJL (test + diktát)
 • po úspešnom absolvovaní SJL preverenie fyzickej zdatnosti (FZ) a psychodiagnostické vyšetrenie (PDV)
 • po úspešnom absolvovaní FZ a PDV prijatie do pracovného pomeru
 • v prípade ak nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti (OS), odborná príprava v školiacom centre mestskej polície v Bratislave (3 mesiace, plat 756 € brutto plus príspevok na stravné vo výške 5,5 € na deň) a po úspešnom zložení záverečnej skúšky odbornej spôsobilosti zaradenie na konkrétny útvar (s min. platom od 1 100 € brutto plus príplatky)
 • v prípade ak uchádzač, ktorý spĺňa podmienky OS, t.j. nemusí absolvovať odbornú prípravu, je rovno zaradený na konkrétny útvar MsP (s min. nástupným platom od 1 100 € brutto plus príplatky)

Prijímací proces

 • odoslanie žiadosti uchádzačom na MsP
 • kontaktovanie uchádzača personálnym oddelením MsP
 • zaslanie informačného listu a dotazníka uchádzačovi
 • pozvanie na osobný pohovor / výberové konanie (tu uchádzač predloží potrebné doklady, dotazník a pod.)
 • absolvovanie písomného preskúšania zo SJL (test + diktát)
 • po úspešnom absolvovaní SJL preverenie fyzickej zdatnosti (FZ) a psychodiagnostické vyšetrenie (PDV)
 • po úspešnom absolvovaní FZ a PDV prijatie do pracovného pomeru
 • v prípade ak nespĺňa podmienky odbornej spôsobilosti (OS), odborná príprava v školiacom centre mestskej polície v Bratislave (3 mesiace, plat 756 € brutto a príspevok na stravovanie vo výške 5,5 € na deň) a po úspešnom zložení záverečnej skúšky odbornej spôsobilosti zaradenie na konkrétny útvar (s min. platom od 1 100 € brutto plus príplatky)
 • v prípade ak uchádzač, ktorý spĺňa podmienky OS, t.j. nemusí absolvovať odbornú prípravu, je rovno zaradený na konkrétny útvar MsP (s min. nástupným platom od 1 100 € brutto plus príplatky)

Benefity

 • náborový príspevok vo výške 2000 € (vyplácaný priebežne)
 • príspevok na bývanie až do výšky 100 €/mesačne
 • cestovný lístok na MHD zadarmo
 • príplatky za vedenie služobného motorového vozidla
 • zamestnanecká výhoda – predĺžená dovolenka o 5 dní v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • vernostná odmena
 • jubilejná odmena
 • príplatok za zmennosť
 • možnosť ubytovania v ubytovacích zariadeniach MsP
 • príspevok na stravovanie (aj počas dovolenky, PN)
 • balík ďalších benefitov (napr. príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl, aktivačný príspevok pri získaní VŠ v odbore bezpečnostná služba – I. stupeň 250 €, – II. stupeň – 500 €, možnosť využitia MultiSport karty,…)
 • náborový príspevok vo výške 2000 € (vyplácaný priebežne)
 • príspevok na bývanie až do výšky 100 €/mesačne
 • cestovný lístok na MHD zadarmo
 • možnosť udelenia výkonnostnej odmeny
 • príplatky za vedenie služobného motorového vozidla
 • zamestnanecká výhoda – predĺžená dovolenka o 5 dní v zmysle kolektívnej zmluvy,
 • vernostná odmena
 • jubilejná odmena
 • príplatok za zmennosť
 • možnosť ubytovania v ubytovacích zariadeniach MsP
 • príspevok na stravovanie (aj počas dovolenky, PN)
 • balík ďalších benefitov (napr. príspevok zo sociálneho fondu na regeneráciu pracovných síl, aktivačný príspevok pri získaní VŠ v odbore bezpečnostná služba – I. stupeň 250 €, – II. stupeň – 500 €, možnosť využitia MultiSport karty,…)

V januári 2024 otvoríme nový kurz odbornej spôsobilosti. Žiadosti o prijatie bude možné zasielať po 15. októbri 2023.

Zaškrtni požadované podmienky a nechaj nám kontakt, prostredníctvom ktorého sa ti ozveme.

  Vek minimálne 21 rokov
  Dosiahnuté minimálne stredoškolské vzdelanie ukončené maturitnou skúškou
  Bezúhonnosť
  Zdravotná, telesná a duševná spôsobilosť
  Znalosť úradného jazyka slovom a písmom

  Spracovanie osobných údajov
  Súhlasím so spracovaním osobných údajov

  Chceš vedieť viac o práci mestskej polície?

  Navštív našu stránku, na ktorej pravidelne pridávame novinky a zaujímavosti z našej činnosti.

  Chceš vedieť viac o práci mestskej polície?

  Navštív našu stránku, na ktorej pravidelne pridávame novinky a zaujímavosti z našej činnosti.